loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสันกำแพง ครบรอบ 71 ปี
วันที่ 24 พ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/b1.jpg

วันพฤหัสบดีที่ 24 พฤศจิกายน 2565 :
นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เดินทางไปร่วมกิจกรรมวันสถาปนาโรงเรียนสันกำแพง ครบรอบ 71 ปี ณ โรงเรียนสันกำแพง อำเภอสันกำแพง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานสำนักงานผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.