loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ แหล่งการเรียนรู้
วันที่ 9 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420064638_122129187302089568_263624114787354506_n.jpg

วันที่ 9 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางจันทร์ดาว แสงแก้ว หัวหน้าระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และคณะครูที่ปรึกษา นำนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 เข้าศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ แหล่งการเรียนรู้ต่าง ๆ ดังนี้
ม.4/1, ม.4/7, ม.4/12, ม.4/13, ม.4/14
ศึกษาแหล่งเรียนรู้ เชียงใหม่ไนท์ซาฟารี และศูนย์ส่งเสริมเทคโนโลยีการเกษตรด้านอารักขาพืชจังหวัดเชียงใหม่
ม.4/2 ศึกษาแหล่งเรียนรู้น้ำพุร้อนสันกำแพง และเซ็นทรัลเชียงใหม่ แอร์พอร์ต
ม.4/3, ม.4/4, ม.4/5, ม.4/8 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนสัตว์เชียงใหม่
ม.4/6 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ธรรมชาติแม่น้ำวาง
ม.4/9 ศึกษาแหล่งเรียนรู้อุทยานแห่งชาติน้ำตกบัวตอง - น้ำพุเจ็ดสี
ม.4/10 และ ม.4/11 ศึกษาแหล่งเรียนรู้สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิตติ์ และน้ำตกแม่สา
ข่าว/ภาพ : เครือข่ายประชาสัมพันธ์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.