loading

กิจกรรมของโรงเรียน

อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะวิทยากร การอบรมการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา
วันที่ 13 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-11/402631970_122114436338089568_7412408577581344206_n.jpg

13 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทกรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานกล่าวต้อนรับ นายชาติวุฒิ วังวล ผู้อำนวยการสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ(สสส.) และคณะวิทยากร การอบรมการสื่อสารเพื่อลดความเสี่ยงการใช้กัญชาและผลิตภัณฑ์ที่มีส่วนผสมของกัญชาในเยาวชนกลุ่มเสี่ยงในสถานศึกษา นำโดยนายคำรณ สุขใส และทีมงานป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.