loading

กิจกรรมของโรงเรียน

โครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กิจกรรมนักดาราศาสตร์น้อย
วันที่ 8 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/408796537_122120453714089568_6864756531561779933_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ อัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ได้จัดทำโครงการส่งเสริมผู้เรียนที่มีความสามารถพิเศษทางด้านวิทยาศาสตร์ ประจำปี 2566 กิจกรรมนักดาราศาสตร์น้อย
ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 ห้อง 11-12 (นักเรียนห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP)) จำนวน 59 คน ไปทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ สถาบันวิจัยดาราศาสตร์แห่งชาติ (NARIT) จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อเร็วๆนี้โดยมีนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้าห้องเรียนพิเศษโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางชาฐิติ หอมนาน นายสิทธิสอน คำตุ้ย นางนงค์เยาว์ จันทร์อ้าย นางกรรณิกา คำป๊อก และนางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน คณะกรรมการห้องเรียนพิเศษอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ (ISMP) ร่วมควบคุม และดูแล นักเรียนในการทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ในครั้งนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.