loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประ่เพณี”ยี่เป็ง“และประเพณี “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง“
วันที่ 25 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/406045193_122117506982089568_3790534420967006410_n.jpg

25 พฤศจิกายน 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำคณะครู งานชุมชนสัมพันธ์ งานกิจกรรมโรงเรียนและนักเรียน ร่วมสืบสานวัฒนธรรมล้านนา ประ่เพณี”ยี่เป็ง“และประเพณี “ต๋ามผางปะตี๊ดส่องฟ้าฮักษาเมือง“ โดยร่วมกันจุดผางปะตี๊ด ณ แจ่งกู่เฮือง อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.