loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 26 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-02/421935640_122130690206089568_1343451469535025366_n.jpg

26 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ผู้อำนวยการกลุ่มฯ คณะผู้บริหารในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาระบบประกันคุณภาพการศึกษา และการติดตามประเมินคุณภาพภายนอก ปีงบประมาณ 2567 ณ อาคารสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.