loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพสายสุขภาพ” ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สำนักบริการวิชาการ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
วันที่ 15 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/392868988_648842377381332_6352960031586163848_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ ร่วมกับสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ได้จัดกิจกรรม “เปิดโลกอาชีพสายสุขภาพ” ให้กับนักเรียนห้องเรียนวิทยาศาสตร์การแพทย์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ณ สำนักบริการวิชาการ และคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ให้กับผู้เรียน ให้ผู้เรียนได้เรียนรู้จากสถานที่จริง และเป็นการสร้างแรงบันดาลใจในการเรียนให้กับผู้เรียน เมื่อเร็วๆนี้

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.