loading

กิจกรรมของโรงเรียน

งานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ของสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
วันที่ 16 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/419207569_331087223242394_2109298947030355621_n.jpg

วันอังคาร ที่ 16 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำโดย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำรองผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมงานวันครู ครั้งที่ 68 ประจำปี 2567 ของสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ โดยภาคเช้าเป็นการประกอบพิธีทางศาสนา เพื่อรำลึกถึงพระคุณของครู โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริศนา วรรณารักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติ ผู้บริหารดีเด่น รางวัลครูดีในดวงใจ รวมทั้งรางวัลเชิดชูเกียรติครู และบุคลากรทางการศึกษาดีเด่น และได้รับเกียรติจากผู้บริหารอาวุโสนอกประจำการ ผู้บริหารในสังกัดสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ในภาคบ่ายเป็นการแข่งขันกีฬาครูสัมพันธ์ สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ โดยได้รับเกียรติจาก ดร.ปริศนา วรรณรักษ์ รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานพิธีเปิด โดยมีการแข่งขันส้มตำลีลา กีฬาสัมพันธ์ อาทิ กีฬาฟุตบอล กีฬาเปตอง กีฬาวอลเลย์บอล ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จากนั้นมีกิจกรรม ดอยสุเทพสัมพันธ์ ได้รับเกียรติจาก ดร.มานิตย์ ศรีพิทักษ์ ผู้บริหารนอกประจำการอาวุโสและประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี พร้อมกันนั้น นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวต้อนรับและขอบคุณในนามเจ้าภาพฝ่ายสถานที่ และมอบรางวัลโดยนายสำเร็จ ไกรพันธ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนยุพราชวิทยาลัยประธานสหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ณ สนามเดอะพาร์ค ไลฟ์ อารีนา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.