loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วันต่อต้านยาเสพติดโลก
วันที่ 26 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/356371558_590327739899463_4851882131181834894_n.jpg

26 มิถุนายน 2566 : นายสุพลประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำคณะครู บุคลากรทางการศึกษา และนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ กล่าวคำปฏิญาณตนวันต่อต้านยาเสพติดโลก โดยมีวัตถุประสงค์เพื่ิอให้นักเรียนตระหนักถึงพิษภัย และอันตรายที่เกิดจากยาเสพติดทุกชนิด ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.