loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบพิเศษรอบโครงการทุนเพชรพระศรีฯ โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัยและโครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ณ
วันที่ 16 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/410886787_122122280366089568_7881669968500967489_n.jpg

16 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยทีมบริหาร ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่ปฏิบัติหน้าที่เป็นคณะกรรมการ ในการดำเนินการสอบคัดเลือกนักเรียน เพื่อเข้าศึกษาต่อในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และปีที่ 4 ปีการศึกษา 2567 รอบพิเศษรอบโครงการทุนเพชรพระศรีฯ โครงการทุนเด็กดีศรีวัฒโนทัยและโครงการทุนนักเรียนที่มีความสามารถพิเศษ ณ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.