loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปาง
วันที่ 10 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/419236862_122128970054089568_948072087618602798_n.jpg

วันที่ 10 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครู และนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดกิจกรรมทัศนศึกษา ณ จังหวัดลำปาง โดยได้ทำกิจกรรม ณ วัดพระธาตุลำปางหลวง และ พิพิธภัณฑ์ซากดึกดำบรรพ์ ธรณีวิทยา และธรรมชาติวิทยา จังหวัดลำปาง

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.