loading

กิจกรรมของโรงเรียน

รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566
วันที่ 17 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/332139718_1248768566050445_4118233441826940595_n.jpg

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ขอแสดงความชื่นชมและยินดีกับทีมฟิสิกส์สัประยุทธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ระดับเหรียญทอง การแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ โครงการห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ เทคโนโลยี และสิ่งแวดล้อม กลุ่มภาคเหนือตอนบน ครั้งที่ 11 วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงเรียนบุญวาทย์วิทยาลัย
โดยได้เป็นตัวแทน 1 ใน 3 ทีมของภาคเหนือตอนบน เพื่อเข้าร่วมการแข่งขันฟิสิกส์สัประยุทธ์ระดับชาติต่อไป
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้วิทยาศาสตร์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.