loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่
วันที่ 11 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420064119_122129386544089568_8825559060828380718_n.jpg

วันที่ 11 มกราคม 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ คณะครูและนักเรียน ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมทัศนศึกษาเรียนรู้แหล่งเรียนรู้ ณ สวนสัตว์เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.