loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ปีที่ 162
วันที่ 9 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/377700433_630275842571319_1864073366328041234_n.jpg

9 กันยายน 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางศิรินพร ฤกษ์วัฒนสิริกุล นางสาววรรณทะญา เนืองวงค์ และนางสาวเกศสุดา ขิปะนัน เป็นตัวแทนคณะผู้บริหาร คณะครูบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา พระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระเทพศิรินทราบรมราชินี ปีที่ 162 โดยมีหม่อมหลวงอัชรานุสรณ์ จักรพันธุ์ เป็นประธานในพิธีฯ ณ โรงเรียนเทพศิรินทร์ เชียงใหม่ อำเภอสันป่าตอง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.