loading

กิจกรรมของโรงเรียน

รับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 2 เม.ย. 2566
uploads/2/2023-04/338971539_1358761951572511_1358288841229061740_n.jpg

2 เมษายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จ.เชียงใหม่ ได้ทำการรับมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 พร้อมเตรียมความพร้อมในการเป็นนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยทีมบริหารโรงเรียนได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ บุคลากรผู้ปฏิบัติหน้าที่ รวมทั้งนักเรียนและผู้ปกครอง รวมทั้งร่วมแก้ไขปัญหาในสถานการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.