loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสันป่ายาง สหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 17 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/326161239_709740077418423_972132123680755157_n.jpg

วันอังคาร ที่ 17 มกราคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นตัวแทนผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา นักเรียน ร่วมพิธีทำบุญสืบชะตาเนื่องในวันครบรอบ 43 ปี แห่งการสถาปนา โรงเรียนสันป่ายาง สหวิทยาเขตดอยม่อนแจ่ม สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่อำเภอแม่แตง จังหวัดเชียงใหม่
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารงานบุคคล

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.