loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน
วันที่ 9 ก.ย. 2566
uploads/2/2023-10/378324805_631181149147455_2994322023120061326_n.jpg

วันที่ 11 กันยายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ ให้การต้อนรับผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในโอกาสเข้าเยี่ยมชม แลกเปลี่ยนเรียนรู้ งานวิชาการด้านหลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียน พร้อมทั้งได้ส่งมอบตัว คุณครูพิพัฒน์ หิมเวช ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย สาระดนตรีสากล กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ในการบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการ ตำแหน่งครูผู้ช่วย ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี และ มอบหมายให้ นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล เป็นประธานในการรับมอบตัวคุณครูพิพัฒน์ หิมเวช ร่วมกับ ทีมงานหลักสูตรสถานศึกษา ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และ คณะครูกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ ทั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นายธงชัย พูลศิรเจริญกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ เป็นตัวแทน ผู้บริหาร คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนฝางชนูปถัมภ์ ในการร่วมแสดงความยินดี และส่งมอบตัวคุณครูพิพัฒน์ หิมเวช ตำแหน่งครูผู้ช่วย ให้กับโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.