loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ทำบุญตักบาตร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กรทุกคน
วันที่ 29 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/323212805_886164355851104_3898462375309126017_n.jpg

29 ธันวาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทำบุญตักบาตร ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ เพื่อความเป็นศิริมงคลแก่บุคลากรในองค์กรทุกคน โดยได้รับความเมตตาจากพระเถระ ชื่อดังจากวัดพันอ้น วัดพระสิงห์วรมหาวิหาร วัดเจดีย์หลวง วรวิหาร จากนั้น นายสุพลประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวอวยพรปีใหม่ 2566 แก่นักเรียน พร้อมทั้งได้มอบของขวัญปีใหม่แก่นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทั้งการมอบของขวัญจากคณะครูสู่ลูกศิษย์อันเป็นที่รัก ในโอกาสเดียวกันสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ นำโดยนายโยธิน จันทวี นายกสมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ นำศิษย์เก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นายกฤษฎา ปิมลื้อ (กิต งาย) นักกีฬา esport ชื่อดัง มอบเงินของขวัญ ในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ให้แก่นักเรียน จำนวน 40 รางวัล ๆละ 500 บาท สร้างความสุขให้นักเรียนเป็นอย่างมาก ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย หลังเสร็จสื้นกิจกรรมในภาคเช้า เวลา 13.30 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบของขวัญปีใหม่ให้กับบุคลากรทุกภาคส่วนในโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สร้างความสุขในโอกาส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ 2566 ณ อาคารหอประชุม 117 วัฒโนทัยพายัพ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.