loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3
วันที่ 11 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/421975056_122133758078089568_6530014787704088173_n.jpg

11 กุมภาพันธ์ 2567 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ และนายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ ต้อนรับ ดร.อัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ในโอกาสตรวจเยี่ยมสนามสอบ O-NET ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ณ สนามสอบโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.