loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 6 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/310810016_424361153162790_6407567126636347213_n.jpg

6 ตุลาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดพิธีต้อนรับ รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยได้รับเกียรติจาก นางนิตยา บุญเป็ง อดีตผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รองประธานคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้กล่าวต้อนรับ พร้อมกันนั้น นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้กล่าวแสดงความยินดี และรับมอบรองผู้อำนวยการโรงเรียน นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม เพื่อเป็นบุคลากรของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทั้งได้มอบสูทรองผู้อำนวยการโรงเรียนและเข็มเกียรติยศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีนายนิกร แก้วคำดี ผู้อำนวยการโรงเรียนสันทรายวิทยาคม เป็นผู้ส่งมอบบุคลากรทางการศึกษาในครั้งนี้ บรรยากาศภายในงานเต็มไปด้วยความอบอุ่น มีผู้บริหารโรงเรียนในสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ ทั้งในประจำการและนอกประจำการ มาร่วมแสดงความยินดีอย่างคับคั่ง พร้อมกันนั้นยังมีตัวแทนจากภาคีเครือข่ายโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ สมาคมศิษย์เก่าวัฒโนทัยพายัพ ชมรมครูเก่าวัฒโนทัยพายัพ ร่วมแสดงความยินดี พิธีดังกล่าวจัดขึ้น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.