loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ดูแล ฝึกซ้อมนักเรียน ในสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
วันที่ 3 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407760516_122119261922089568_4059313408836836141_n.jpg

3 ธันวาคม 2566 : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วย นายสุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยกลุ่มบริหารงบประมาณ เยี่ยมชมและให้กำลังใจนักเรียนและครูผู้ดูแล ฝึกซ้อมนักเรียน ในสนามการแข่งขันหุ่นยนต์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เนื่องในโอกาส งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 ปีการศึกษา 2566 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 2-3 ธันวาคม 2566 ณ ห้องประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.