loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนาด้านวิชาการ (โอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์)
วันที่ 27 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/301811928_121794777277637_2876205405203316381_n.jpg

27 สิงหาคม 2565 : ครบ 5 ครั้งแล้ว สำหรับค่ายเตรียมความพร้อมและสอบโอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์.กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนนักเรียนในการพัฒนาด้านวิชาการ (โอลิมปิกวิชาการสาขาคอมพิวเตอร์)

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.