loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ดำเนินงานออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุ
วันที่ 14 ก.พ. 2567
uploads/2/2024-02/424714937_122134408058089568_166148762799224379_n.jpg

วันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ พนักงานเจ้าหน้าที่ส่งเสริมความประพฤตินักเรียนนักศึกษา(พสน.) โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้ดำเนินงานออกตรวจพื้นที่สุ่มเสี่ยงเพื่อเฝ้าระวังเหตุ และสร้างความปลอดภัยในช่วงเทศกาลวาเลนไทน์ โดยจัดกิจกรรมส่งเสริมเชิงสร้างสรรค์หลังการจัดกิจกรรมเคารพธงชาติ โดยเน้นย้ำให้ความรู้แก่นักเรียนและบุคลากรทางการศึกษา เนื่องในเทศกาลวันวาเลนไทน์ปี 2567 ตั้งแต่เวลา 13.00 - 16.00 น. ได้ออกตรวจเฝ้าระวังเหตุในพื้นที่จุดเสี่ยง ได้แก่
- น้ำตกห้วยแก้ว
- น้ำตกวังบัวบาน
- ห้วยตึงเฒ่า
- สวนหลวง ร.9
- สวนสาธารณะหนองบวกหาด

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.