loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรม WEP Friendship Camp 2023
วันที่ 8 ก.ค. 2566
uploads/2/2023-07/358027992_597323862533184_2519034705618696243_n.jpg

8 กรกฎาคม 2566 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ เปิดกิจกรรม WEP Friendship Camp 2023 โดยมีนางสันทนา จองสกุล หัวหน้าโครงการ English Program รายงานวัตถุประสงค์ของกิจกรรม WEP Friendship Camp 2023 มีนักเรียนห้องเรียน EP ระดับชั้น ม.1-3 เข้าร่วมกิจกรรม มีวัตถุประสงค์โดยการเรียนรู้ผ่านกิจกรรม เน้นสร้างความสามัคคี พร้อมกับฝึกฝนทักษะ ภาษาอังกฤษ ณ อาคารหอประชุมดอกปีป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.