loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 15 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/353635282_588776443387926_8843064722049322323_n.jpg

15 มิถุนายน 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานสภานักเรียน กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน จัดพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานในพิธี พร้อมทั้งฝ่ายบริหารโรงเรียน คณะครู ได้ให้เกียรติร่วมพิธีสถาปนาคณะกรรมการสภานักเรียน โดยในพิธีมีการมอบเครื่องแบบและประดับเข็มให้แก่คณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2566 และมอบเกียรติบัตรเชิดชูเกียรติให้กับคณะกรรมการสภานักเรียน ประจำปีการศึกษา 2565
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.