loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 20 ส.ค. 2566
uploads/2/2023-09/368299307_620816516850585_7249167606103340131_n.jpg

เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องเรียนพิเศษ กลุ่มบริหารวิชาการ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย ซึ่งกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษต่างๆ และมีการปฐมนิเทศนักเรียนของแต่ละห้องเรียนพิเศษ ให้มีความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรห้องเรียนของตนเอง โดยมีการถ่ายทอดสดกิจกรรมดังกล่าว ผ่านทาง Facebook live: งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
➡️โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยกาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารวิชาการ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียนพิเศษ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 โดยมีนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีคณะผู้บริหาร คณะครูห้องเรียนพิเศษ ร่วมให้กำลังใจแก่นักเรียนในการร่วมกิจกรรมในครั้งนี้อีกด้วย

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.