loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566
วันที่ 8 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/416064599_122126883278089568_8890195274993789881_n.jpg

วันที่ 8 มกราคม 2567 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ เป็นสถานที่ในการประชุมเตรียมความพร้อมการจัดประชุมสัมมนาทางวิชาการและประชุมสามัญใหญ่ประจำปี 2566 ซึ่งจังหวัดเชียงใหม่เป็นเจ้าภาพในการจัดการประชุม โดยได้รับเกียรติจาก นางสาวอัจฉรา ช่วยนุ่ม ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เป็นประธานการประชุม พร้อมด้วย นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานสมาคมผู้บริหารโรงเรียน มัธยมศึกษา สาขาจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมประชุมโดยมีผู้บริหารจากโรงเรียนมัธยมศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดประชุมสัมมนาวิชาการ เรื่องทิศทางการบริหารสู่คุณภาพเรียนดีมีความสุขและการประชุมใหญ่สามัญประจำปี 2566 ซึ่งมีกำหนดการจัดงาน ในระหว่างวันที่ 13-16 กุมภาพันธ์ 2567 ณโรงแรมดิเอ็มเพรส จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.