loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การอบรม “การรู้เท่าทันสื่อและการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ” ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 27 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-11/398171014_122105890700089568_5143187553370972064_n.jpg

วันที่ 27 ตุลาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดยงานพัฒนาวินัยนักเรียน
กลุ่มบริหารกิจการนักเรียน ได้นำนักเรียนเข้ารับการอบรม “การรู้เท่าทันสื่อและการป้องกันอาชญากรรมทางเทคโนโลยี ” ณ สถานีตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ นักเรียนที่เข้ารับการอบรมเป็นแกนนำสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ทั้งหมด 10 คน โดยได้รับเกียรติจาก พล.ต.ต.ธวัชชัย พงษ์วิวัฒนชัย ผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีเปิด ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างเครือข่ายรู้ทันและป้องกันมิจฉาชีพ ชวนเยาวชนในสถานศึกษาสร้างสรรค์กิจกรรมเรียนรู้และขยายผลสู่ครอบครัว เพื่อนในสถานศึกษา คนในชุมชน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.