loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการภูษณิศา งามเมืองแก้ว ในโอกาส
วันที่ 26 ต.ค. 2565
uploads/2/2022-12/312944478_439739524958286_137355005492875026_n.jpg

26 ตุลาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานเครือข่ายส่งเสริมประสิทธิภาพการจัดการศึกษามัธยมศึกษา จังหวัดเชียงใหม่ เดินทางไปร่วมแสดงความยินดี กับ รองผู้อำนวยการภูษณิศา งามเมืองแก้ว ในโอกาสเข้ารับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนดอยสะเก็ดวิทยาคม อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.