loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือ
วันที่ 31 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/296311626_3131183677147675_5647275099642863488_n.jpg

งานห้องเรียนพิเศษหลักสูตรอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ ISMP กลุ่มบริหารวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้นำนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ห้อง 11 และ 12 จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายคณิตศาสตร์ร่วมกับศูนย์พัฒนานักเรียนที่มีความสามารถพิเศษทางคณิตศาสตร์ ภาคเหนือโดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางศรีภรณ์ ณะวงค์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน กลุ่มบริหารงานอำนวยการ ให้กำลังใจแก่นักเรียนและคณะครูผู้กำกับดูแลนักเรียน นำโดยนางพัชรินทร์ แสนแปง หัวหน้างานห้องเรียนพิเศษ ทั้งนี้มีนางสิรดา สารสมลักษณ์ หัวหน้าห้องเรียน ISMP นางกรรณิกา คำป๊อก และนางสาวชรินรัตน์ อินทะวัน เป็นครูผู้กำกับดูแลนักเรียนโดยกิจกรรมดังกล่าว จัดขึ้นเมื่อเร็วๆนี้ ณ โรงแรมเชียงใหม่ภูคำ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.