loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรม"สังสรรค์วันปีใหม่ ครูเก่าวัฒโนทัย ณ ลานใต้อาคาร 117 ปีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
วันที่ 20 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/420444744_122129173430089568_2233021903881568698_n.jpg

วันเสาร์ที่ 20 มกราคม 2567 นายพิพัฒน์ สายสอน และผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพให้การต้อนรับชมรมครูเก่าวัฒโนทัยพายัพในการจัดกิจกรรม"สังสรรค์วันปีใหม่ ครูเก่าวัฒโนทัย ณ ลานใต้อาคาร 117 ปีโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพบรรยายกาศอบอุ่นสนุกสนานในการกลับมาพบกันในบรรยากาศโรงเรียนที่เคยทำงานเคยอยู่เคยผูกพัน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.