loading

กิจกรรมของโรงเรียน

นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นตัวแทนร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ “เปิดบ้านสารภีฯ 44 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 44 YEAR OF PRIDE” ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่
วันที่ 25 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/327722621_1412635715988667_5312625212350161132_n.jpg

25 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ โดย นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นตัวแทนร่วมงานเปิดบ้านวิชาการ “เปิดบ้านสารภีฯ 44 ปี แห่งความภาคภูมิใจ 44 YEAR OF PRIDE” ณ โรงเรียนสารภีพิทยาคม อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.