loading

กิจกรรมของโรงเรียน

การแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบสอง ระดับประเทศ)
วันที่ 29 พ.ค. 2565
uploads/2/2022-11/284559739_429377885859797_3197598109843076569_n.jpg

วันอาทิตย์ ที่ 29 พฤษภาคม 2565 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาคุณภาพการเรียนรู้สู่สากล เป็นสนามสอบการแข่งขันทางวิชาการ ระดับนานาชาติ ประจำปี 2565 วิชาคณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนต้น (รอบสอง ระดับประเทศ) โดยมีนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ที่ผ่านเข้าสอบแข่งขันทางวิชาการ รอบที่ 2 จำนวนทั้งสิ้น 35 คน จากผู้เข้าสอบ 47 คน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.