loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ครบรอบ 46 ปี
วันที่ 2 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-06/350963766_759068865901278_5104743103590272397_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ และนางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมงานทำบุญวันคล้ายวันสถาปนาโรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม ครบรอบ 46 ปี (2 มิถุนายน 2566) ณ โรงเรียนบ้านกาดวิทยาคม อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.