loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566
วันที่ 20 ธ.ค. 2566
uploads/2/2024-01/411002223_122123169026089568_6562672880681220962_n.jpg

0 ธันวาคม 2566 เวลา 15.10 น : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดประชุมประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2566 โดยได้รับเกียรติจาก นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานการประชุม และเป็นตัวแทนของคณะผู้บริหาร คณะครู บุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อวยพรวันเกิดให้กับคณะครูที่มีวันคล้ายวันเกิดในเดือนธันวาคม จากนั้นมีการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม โดยผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.