loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า
วันที่ 25 พ.ย. 2566
uploads/2/2023-12/405755225_122117317976089568_8414475742584186902_n.jpg

วันเสาร์ ที่ 25 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ ดร.สุพจน์ สุขแยง รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ และนางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยหัวหน้างานชุมชนสัมพันธ์ เข้าร่วมพิธีสวดพระพุทธมนต์และทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศล เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า โดยมีนายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี ณโรงเรียนโรงเรียนยุพราชวิทยาลัย จังหวัดเชียงใหม่
งานชุมชนสัมพันธ์ กลุ่มบริหารงานทั่วไป โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.