loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566
วันที่ 9 ต.ค. 2566
uploads/2/2023-10/387747972_645165667749003_3791684935342012858_n.jpg

9 ตุลาคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่ จัดประชุมข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ก่อนปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2566 โดย นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการสถานศึกษา รักษาการในตำแหน่ง ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นางสาวณัฏฐา จันสุวรรณกุล นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เพื่อวางแผนการดำเนินงานในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2566 และขับเคลื่อนการจัดการศึกษาตามนโยบายของผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมทั้งเตรียมความพร้อมในการให้การต้อนรับ ผู้อำนวยการและรองผู้อำนวยการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในโอกาสเข้ารับตำแหน่งในวันอังคาร ที่ 10 ตุลาคม 2566 เวลา 13.39 น ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.