loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีสืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่
วันที่ 16 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-11/288476660_3098229527109757_2194919272951596653_n.jpg

พฤหัสบดี ที่ 16 มิถุนายน 2565: นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ประธานการดำเนินงาน”พิธีสืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่” หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง ได้นำรองผู้อำนวยการโรงเรียน ผู้ช่วยผู้อำนวยการโรงเรียน คณะครู บุคลากรทางการศึกษา นักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมพิธี สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่ ณ หน่วยพิธีแจ่งกู่เฮือง โดยมี นายศักดิ์ชัย คุณานุวัฒน์ชัยเดช รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานในพิธี ภายในงานมีหน่วยงานทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน ข้าราชการ ประชาชน นักเรียน นักศึกษา เข้าร่วมพิธี ซึ่งหน่วยประกอบพิธีกำหนดขึ้น 10 จุดคือหน่วยประกอบพิธีบริเวณประตูเมืองทั้ง 5 ประตู ได้แก่ ประตูท่าแพ ประตูเชียงใหม่ ประตูแสนปุง ประตูสวนดอก ประตูช้างเผือก แจ่งเมือง 4 แจ่ง ได้แก่ แจ่งกู่เฮือง แจ่งหัวริน แจ่งศรีภูมิ แจ่งกะต้ำ และสะดือเมืองซึ่งอยู่บริเวณอนุสาวรีย์ สามกษัตริย์และเป็นจุดศูนย์กลางของเมือง โดยการประกอบพิธีจะมีการให้สัญญาณพลุ 3 ครั้งจากหน่วยพิธีกลาง เพื่อให้ทุกจุดได้ประกอบพิธี “สืบชะตาและทำบุญเมืองเชียงใหม่” โดยพร้อมเพรียงกันทุกจุดรอบตัวเมืองเชียงใหม่ ในพิธีมีพระสงฆ์ร่วมประกอบพิธีทั้งหมด 108 รูป เพื่อความเป็นสิริมงคลและความผาสุกของประชาชนชาวเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.