loading

กิจกรรมของโรงเรียน

วันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีที่ 95
วันที่ 7 ม.ค. 2566
uploads/2/2023-01/324674610_736019408139343_7477877563453382102_n.jpg

เสาร์ที่ 7 มกราคม 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพจัดพิธีสักการะพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันพระราชทานนามโรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ปีที่ 95 โดยได้รับเกียรติจาก นายวีรพงศ์ ฤทธิ์รอด รองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธีฯ และนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้อัญเชิญพระราชประวัติของสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ภายในพิธีมีกิจกรรม สดุดี รำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณขอพระองค์ ผู้ทรงพระราชทานนามโรงเรียน ได้แก่ กิจกรรมทำบุญตักบาตร ถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระองค์ท่าน โดยได้รับความเมตตาจาก พระเทพสิงหวราจารย์ ดร. เจ้าอาวาสวัดพระสิงห์ วรมหาวิหาร รองเจ้าคณะจังหวัดเชียงใหม่ และพระลูกวัด การมอบรางวัลคนดีศรีสวรินทิรา จากมูลนิธิมูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ขบวนอัญเชิญเครื่องสูงถวายสักการะ สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯและขบวนฟ้อนเล็บจากนักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและนักเรียนศิษย์เก่า จำนวน 117 คน พิธีถวายพวงมาลาจากคณะผู้บริหาร ตัวแทนคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ หน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชน รวมทั้งภาคีเครือข่ายของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ อาธิ ศึกษาธิการภาค 15, ศึกษาธิการจังหวัดเชียงใหม่, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่, คณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน, กองบิน 41, มูลนิธิสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า, ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, อดีตผู้บริหารโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, ชมรมครูเก่าโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, เครือข่ายผู้ปกครองโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ, สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ, สหวิทยาเขตกลุ่มดอยม่อนแจ่ม, สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอ่างขาง, สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสัพพัญญู, สหวิทยาเขตกลุ่มดอยอินทนนท์ และการวางพวงมาลัยดอกไม้หอม จากหน่วยงาน องค์กร แขกผู้มีเกียรติที่เข้าร่วมพิธีในครั้งนี้ เพื่อเทิดพระเกียรติ และรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยความจงรักภักดี ณ พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.