loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ
วันที่ 2 ธ.ค. 2566
uploads/2/2023-12/407679126_122119008278089568_7305223937390576155_n.jpg

2 ธันวาคม 2566
นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพและคณะครู ให้การต้อนรับ ดร.ดนัยรัตน์ กาศเกษม รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ให้กำลังใจแก่คณะครูและนักเรียนในการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ครั้งที่ 71 สหวิทยาเขตกลุ่มดอยสุเทพ พร้อมทั้งเยี่ยมชมสนามแข่งขันโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยมีรายการแข่งขัน ดังนี้
- รายการแข่งขันคณิตศาสตร์
- รายการแข่งขันภาษาต่างประเทศที่ 1 (ภาษาอังกฤษ)
- รายการแข่งขันภาษาต่างประเทศที่ 2 (จีน ญี่ปุ่น เกาหลี และฝรั่งเศส)

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.