loading

กิจกรรมของโรงเรียน

พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 “ดอกปีบ ช่อที่ 117” รุ่น “เฌอริลิณญ์”
วันที่ 24 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/333079607_1179422126043030_8310702547392164023_n.jpg

24 กุมภาพันธ์ 2566 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดพิธีสักการะและกราบบังคมทูลลา สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า พิธีมอบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรและปัจฉิมนิเทศ นักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2565 “ดอกปีบ ช่อที่ 117” รุ่น “เฌอริลิณญ์” โดยพิธีสักการะและกราบบังคมทูลลา สมเด็จพระศรีสวรินทิราฯ ได้รับเกียรติจาก นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธานพิธี โดยมีนางสาวกานต์ธีรา ปริยานนท์ ประธานสภานักเรียน ปีการศึกษา 2564 นำกล่าวสักการะและกราบบังคมทูลลาสมเด็จพระศรีสวรินทิรา บรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ณ ลานพระราชานุสาวรีย์ฯ จากนั้น พิธีมอบใบประกาศนียบัตรจบหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยได้รับเกียรติจาก นายสุชาติ นพวรรณ ประธาน อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเชียงใหม่ เป็นผู้มอบประกาศนียบัตรผู้สำเร็จการศึกษาระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานให้แก่นักเรียน โดยมีนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมแสดงความยินดีกับนักเรียนที่ได้สิทธิ์เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา 2565 TCAS รอบ 1 ณ อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย โดยนายธีรภพ เยาว์ธานี ประธานรุ่น “เฌอริลิณญ์” ได้กล่าวแสดงความรู้สึกและเป็นตัวแทนมอบของที่ระลึกให้แก่โรงเรียน บรรยากาศอบอวลไปด้วยความรักความผูกพันและมิตรภาพระหว่างเพื่อน พี่น้อง ชาวฟ้า-ขาววัฒโนทัยพายัพ
จากต้นกล้า เล็กเล็ก เช่นเด็กน้อย
ครูเฝ้าคอย ดูแล ไม่แปรผัน
มอบคำสอน วิทยา สารพัน
จนถึงวัน ที่เติบใหญ่ ในวันนี้
"เฌอริลิณญ์" ผู้บริสุทธิ์ ดุจต้นไม้
จงก้าวไป อย่างภาคภูมิ สมศักดิ์ศรี
ประสบสุข สำเร็จ ในชีวี
กลับถิ่นนี้ คืนสู่เหย้า ชาวว.พ.
ประสบสุข สำเร็จ ในชีวี
จงอย่าลืม บ้านหลังนี้ วัฒโนทัยฯ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.