loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรักการอ่าน”ประจำปีการศึกษา 2565
วันที่ 26 ธ.ค. 2565
uploads/2/2023-01/322857003_707237554314897_1137127310669388629_n.jpg

26-28 ธันวาคม 2565 : โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ กลุ่มบริหารวิชาการ จัดกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน “ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรักการอ่าน”ประจำปีการศึกษา 2565
ณ ห้องสมุดเฉลิมพระเกียรติกาญจนาภิเษก และบริเวณลานกิจกรรมถนนด้านหน้าอาคารอลงกรณ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ภายในงานมีกิจกรรมสัปดาห์ส่งเสริมนิสัยรักการอ่าน ดังนี้
1.กิจกรรมแข่งขันยอดนักค้นคว้าสารสนเทศ
2.กิจกรรมการประกวดนักพากย์โฆษณา
3.กิจกรรมนิทรรศการ ถนนสายวัฒนธรรม ถนนรักการอ่าน
4.กิจกรรมการทำสมุดทำมือ “Maker & Repair Book ง่ายๆ สไตล์คุณ”
5.กิจกรรมการประกวด Infographic หัวข้อ เชิญชวนเข้าใช้ห้องสมุด
6.กิจกรรมออกร้านจำหน่ายหนังสือมือสอง
โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการ
กลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิด พร้อมด้วยรองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ โดยมีคณะทำงานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ คณะครู นักเรียน จากโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมกิจกรรม ณ ลานกิจกรรมถนนหน้าอาคารอลงกรณ์ศิลป์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานห้องสมุดและแหล่งเรียนรู้ทางวิชาการ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.