loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ให้การต้อนรับ นางจารุณี ณิลกำแหง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ
วันที่ 23 ม.ค. 2567
uploads/2/2024-01/421884686_122129778164089568_1019318612587340934_n.jpg

23 มกราคม 2567 เวลา 08.39 น. : นายพิพัฒน์ สายสอน ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ ตัวแทนคณะครู บุคลากรทางการศึกษาและสภานักเรียนโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับ นางจารุณี ณิลกำแหง อดีตรองผู้อำนวยการโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ในโอกาสเข้าสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ พระเจ้าแค่งคม ท้าวมหาพรหมพระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระศรีสวรินทิราบรมราชเทวี พระพันวัสสาอัยยิกาเจ้า ที่เคารพสักการะของชาวฟ้า ขาว เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนที่จะเข้าสู่พิธีรับตำแหน่งรองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพในเวลา 14.19 น. ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.