loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ต้อนรับนาย ชเว วอน-ซอก (Mr.Choi Won Seok) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย
วันที่ 6 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/353448238_596185945980309_1474816941558654192_n.jpg

นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารวิชาการ พร้อมด้วยนางสาวจรรยาพร ชัยวงค์, นางสาวศศิธร ศักดิ์ธนานนท์ และ Ms. Hanna Kim คณะครูผู้สอนภาษาเกาหลี กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศที่ 2 โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ให้การต้อนรับนาย ชเว วอน-ซอก (Mr.Choi Won Seok) ผู้อำนวยการศูนย์การศึกษาเกาหลี ประจำประเทศไทย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเข้าเยี่ยมชมการศึกษาภาษาเกาหลีของโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ณ ห้องสารสนเทศ อาคารวัฒนา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จังหวัดเชียงใหม่

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.