loading

กิจกรรมของโรงเรียน

เข้าร่วมมอบเงินทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ในโอกาส”ฉลองชัย ไทยนิวส์” สู่ปีที่ 53 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์
วันที่ 11 ส.ค. 2565
uploads/2/2022-12/298423257_3139437349655641_5718977756500365744_n.jpg

วันพฤหัสบดี ที่ 11 สิงหาคม 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ นำคณะครู ทีมงานประชาสัมพันธ์ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เข้าร่วมมอบเงินทำบุญและสนับสนุนกิจกรรมการประชาสัมพันธ์ของหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ เชียงใหม่ ในโอกาส”ฉลองชัย ไทยนิวส์” สู่ปีที่ 53 ณ สำนักงานหนังสือพิมพ์ไทยนิวส์ ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ พร้อมกันนั้นได้นำ คณะครูทีมงานประชาสัมพันธ์ เข้าศึกษาดูงาน ห้องอัดเสียงเชียงใหม่ “หยินหยาง สตูดิโอ” เพื่อเป็นการเพิ่มพูนประสบการณ์ด้านการประชาสัมพันธ์

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.