loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียน MMSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565
วันที่ 30 มิ.ย. 2565
uploads/2/2022-12/291197121_3110998609166182_7559234022558193936_n.jpg

วันพฤหัสบดี ที่ 30 มิถุนายน 2565 : นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นายเศรษฐวิทย์ สมสัตย์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนกลุ่มบริหารงบประมาณ เป็นประธานในพิธีเปิดงานกิจกรรมปฐมนิเทศนักเรียนห้องเรียน MMSP ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 โดยนางศุภัตรา พิศพันธ์ หัวหน้าห้องเรียน MMSP เป็นผู้กล่าวรายงาน ซึ่งมีการถ่ายทอดสดผ่านทาง Facebook live: งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกิจกรรมภายในงานมีการแสดงศักยภาพของนักเรียนห้องเรียนพิเศษและนักเรียนห้องเรียน MMSP และมีการปฐมนิเทศนักเรียน MMSP แต่ละห้องเรียน โดยมีการให้ความรู้ ความเข้าใจ ในหลักสูตรห้องเรียนของตนเอง และร่วมทำกิจกรรมสานสัมพันธ์ร่วมกัน ภาพ/ข่าว เครือข่ายประชาสัมพันธ์งานห้องเรียนพิเศษ โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.