loading

กิจกรรมของโรงเรียน

ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
วันที่ 9 ธ.ค. 2565
uploads/2/2022-12/318315794_470653341866904_2984162057337853139_n.jpg

วันศุกร์ ที่ 9 ธันวาคม 2565 เวลา 07.00-09.00 น. นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางญาณิศา คำภิระ รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงบประมาณ, นางสาวนารีรัตน์ ธจิตธรรม รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน, นางสาวนภลัย เกลื่อนกระโทก รองผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานบุคคล พร้อมด้วยนางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ คณะครูและบุคลากรทางการศึกษา โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายสักการะพระราชชายาเจ้าดารารัศมี ณ บริเวณพระอนุสาวรีย์พระราชชายาเจ้าดารารัศมี พิพิธภัณฑ์พระตำหนักดาราภิรมย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ตำบลริมใต้ อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 

https://www.facebook.com/photo/?fbid=470652025200369&set=pcb.470652415200330

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.