loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดกิจกรรมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่
วันที่ 29 มิ.ย. 2566
uploads/2/2023-07/358023795_594417406157163_1741365955701438385_n.jpg

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๖
กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดกิจกรรมรำลึกถึงครูกลอนสุนทรภู่ โดยในช่วงเช้า ตัวแทนนักเรียนอ่านประวัติสุนทรภู่ การอ่านทำนองเสนาะบทกวีสดุดีครูกลอนสุนทรภู่ และกิจกรรมตอบคำถามชิงรางวัลบริเวณหน้าเสาธง อาคารร่มฟ้าวัฒโนทัย จากนั้น ในเวลา ๑๕.๐๐ น. มีการแข่งขันทักษะทางภาษาไทย โดยแบ่งเป็นระดับชั้น ม.ต้น และม.ปลาย รวมทั้งสิ้น ๑๘ กิจกรรม ได้แก่ การคัดลายมือ เรียงความ อ่านทำนองเสนาะ แต่งคำประพันธ์ วรรณกรรมพิจารณ์ พินิจวรรณคดี คำคม อ่านฟังเสียง และพูดสุนทรพจน์ ณ อาคารศรีสวรินทิรา
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์ กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาไทย โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.