loading

กิจกรรมของโรงเรียน

กิจกรรมการอบรมความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และค่ายฝึกซ้อมแข่งขันหุ่นยนต์อย่างเข้ม สำหรับนักเรียนที่สนใจ ปีการศึกษา 2565
วันที่ 13 ก.ค. 2565
uploads/2/2022-12/293599801_3119285518337491_7631861263014765553_n.jpg

13-14 กรกฎาคม 2565: กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี จัดกิจกรรมการอบรมความรู้และทักษะการเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ และค่ายฝึกซ้อมแข่งขันหุ่นยนต์อย่างเข้ม สำหรับนักเรียนที่สนใจ ปีการศึกษา 2565 ณ หอประชุมวัฒโนทัยพายัพ 84 ปี โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ โดยกิจกรรมการอบรมดังกล่าว นายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ได้มอบหมายให้ นางศรีภรณ์ ณะวงศ์ษา ผู้ช่วยผู้อำนวยการกลุ่มบริหารงานอำนวยการ เป็นประธานในพิธีเปิดการอบรม พร้อมกันนั้นได้รับเกียรติจาก นายจิรพงษ์ คำปวง ครูชำนาญการพิเศษ โรงเรียนบ้านน้ำแพร่ มาเป็นวิทยากรร่วมให้ความรู้ในครั้งนี้ ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้เทคโนโลยี

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.