loading

กิจกรรมของโรงเรียน

จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนางาน (PA)
วันที่ 27 ก.พ. 2566
uploads/2/2023-04/333044413_423708216627457_1617010989370207007_n.jpg

งานกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างสื่อการสอนที่สอดคล้องกับการพัฒนางาน (PA) โดยนายสุพล ประสานศรี ผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ มอบหมายให้ นางสาวณัฎฐา จันสุวรรณกุล รองผู้อำนวยการโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เป็นประธาน การอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้ การอบรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศน.เสมอแข อภิรมยานนท์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ พาคิด : พาเขียน ข้อตกลงในการพัฒนางาน (PA) ตามมาตรฐานตำแหน่ง พร้อมด้วย ศน.สุภาพ บริบูรณ์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อ การจัดทำคลิป VDO การจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติงานตามข้อตกลงในการพัฒนงาน PA เมื่อเร็วๆ นี้ ณ ห้องผูกมิตร โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ
ข่าว/ภาพ เครือข่ายประชาสัมพันธ์กลุ่มสาระการเรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

22 ถนนบุญเรืองฤทธิ์ ตำบลหายยา อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50100 โทรศัพท์ 053-277151 โทรสาร-053-277452

©2022 Wattanothaipayap School. All Rights Reserved.